Regulamin

  1. Zabiegi umówiane są z wyprzedzeniem telefonicznie lub osobiście. W wyjątkowych okolicznościach gabinet GARDENIUM zastrzega sobie prawo do umówienia wizyty przez SMS, e-mail, komunikatory internetowe itp.
  2. Klient zobowiązany jest odwołać umówiona wizytę bądź uprzedzić o spóźnieniu. W przeciwnym razie terapeuta ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
  3. Wpłaty pieniężne na poczet serii zabiegowej przedawniają się i zostaja uznane za zrealizowane po upływie czasu:
  • karnety do 7 zabiegów – 3 miesiące
  • karnety powyżej 7 zabiegów – 6 miesięcy
  1. Bony podarunkowe Piękno w Podarunku ważne są przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.
  2. W przypadku nie odwołania i nie stawienia się na zabieg w serii, zabieg uznaje się za zrealizowany.

W innych nie ujętych Regulaminem GARDENIUM przypadkach, gabinet zastrzega sobie prawo do ich indywidualnej oceny.